Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tasavvuf Topluluğu  2012-2013 öğretim yılı başında kurulmuştur. Topluluğumuz;

 -Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin,  kültürel alanda ülkemizin en başarılı üniversitesi  olmasına katkı sağlamak.

-Üniversitemiz öğrencileri arasında iletişimi, dayanışmayı, motivasyonu arttırmak, bu amaçla kültürel ve toplumsal içerikli etkinliklerde bulunmak.

-Üniversitemiz yönetimi ile öğrencileri arasındaki iletişimi  sağlamak.

-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ nin yerel, bölgesel ve ulusal halk ile iletişimini artırmak.

-Akademik, kültürel gelişim ve bilimsel üretim ortamlarının oluşumuna katkıda bulunmak.

-Yerel ve uluslar arası düzeyde kültürel etkinlikler, bilimsel toplantılar, konferanslar ve seminer çalışmaları düzenlemek ve üyelerinin çalışmalara katılmaya teşvik etmek.

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin temeli olan kültürümüzü gelecek kuşaklara taşımak.

-Çeşitli kurum ve kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile amaçlarımız doğrultusunda ortak faaliyetlerde bulunup arkadaşlarımızın sosyal ve kültürel açıdan gelişimini sağlamak.

-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin bölgede bulunan soyut ve somut kültür mirasına katkılarını sağlamak.

-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ ni uluslararası alanda tanıtmak.

Amaçları ile yarınlara kültürlü, dinamik, eğitimli, çözüm yeteneği gelişmiş, sorumluluk sahibi, başarılı bireyler yetişmesinde pay sahibi olmayı hedeflemiştir.

Mevcut üye sayısı binlerle ifade edilen ve aktiviteleri ile adından sıkça söz ettiren topluluğumuz, tüm fakülteler, Meslek Yüksek Okulları ve üniversitemizin çeşitli birimlerinden üyeye sahiptir. Topluluğumuz kendisine üye olan Öğretim Üyeleri sayısı açısından da rağbet gören topluluklar arasında yer almaktadır.

Bünyemizde bay ve bayanlara ücretsiz, sema, ney, bendir, mıtrıp, ilahi eğitimleri mevcuttur. Ayrıca tamamı üniversite öğrencisi olan ilk sema ekibi topluluğumuz bünyesindedir. “Anadolu’ nun Manevi Direkleri Panelleri” kapsamında kültür etkinlerimiz her ay devam etmektedir. Ayrıca ülkemizin en büyük mevlevihanesi olan Gelibolu Mevlevihanesi’ ne her ay ücretsiz geziler düzenlenmektedir.

Topluluğumuz “Sema Ekibi” ülkemiz üniversitelerinde yapılan etkinliklerde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ ni başarılı bir şekilde temsil etmektedir.

Bizlere desteklerini esirgemeyen üniversite yönetimimize, değerli öğretim üyelerimize, üniversite personelimize ve tüm öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür eder, başarılar dileriz.